Brankári
Erik
Riška
Obrancovia
Samuel
Jakubovič
Lukáš
Kuba
David
Gajdúšek
Adam
Praskač
Záložníci
Radovan
Orgoník
Gregor
Polák
Kristián
Lašák
Útočníci
Viktor
Šúrek
Marian
Hrebíček